Dec 27, 2012

MOUSE HTE MYEN LAIKA KA NA..

Jinghpaw tingsan zawn myen laika n chye gayet na jam jau taw nga ai manaw manang ni a matu mouse hte sha myen laika mai ka la ai website langai hte shachyen ya mayu ai hku re.

dai site kaw sa na tinang ra ai myen gasi ni hpe tinang a mouse hte sha click na gasi matut la na copy galaw la ,,tinang ra ai shara kaw bai mai jai lang na hku re..myit lawm ai ni lawu na link kaw click dat ga..

gaga htai ni malay laika ni hpe mung mai ka la ai hku re..

N Dai Kaw Click Ga..
Ndai Kaw Click Ga 

0 comments:

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...