Jul 30, 2012

SIMSA NGA U GA ( Muk hkyep 2 )

Du sa manaw manang ni a matu jinghpaw karai mahkawn album langai hpe bai mara dat ya sai hku re..simsa nga u ga ngu ai album rai nga ai..n dai album gaw vol-1 hku na kalang mi pru ngut sai hku re..karai shakawn mahkawn ni hpe lak lai ai hku na hkawn da ai album mung rai nga ai..
yawng hpe myit simsa jaw lu ai album langai ra wa u ga...yawng ni madat n gun jaw la let karai a chyeju n pu hta e simsa nga lu mu ga..yawng hpe grai chyeju gaba sai ..


  CLICK HERE

1 comments:

Anonymous said...

chyeju kaba sai. God bless you.

TINGSAN HPE HKU HKAU AI NI

jinghpawtingsan. Powered by Blogger.

LAMA MI TSUN DA RIT YAW...